CLOUDFONE APP PRIVACY

Vui lòng đọc kỹ Chính sách sử dụng ("Chính sách") trước khi tiến hành tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng CloudFone. Chính sách sử dụng này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện của CloudFone. Bằng cách chấp nhận Chính sách này bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các qui định trong Chính Sách này, đồng ý cho dữ liệu cá nhân của mình được xử lý như bảng mô tả bên dưới . Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (bao gồm phiên bản cài đặt và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị của bạn.

1. Thông tin về ứng dụng

a. Cập nhật

Chính sách này được cập nhật thường xuyên bởi CloudFone, phiên bản cập nhật sẽ được công bố tại https://dieukhoan.cloudfone.vn/ . Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

b. Giới thiệu về ứng dụng

CloudFone là ứng dụng thoại trên nền tảng công nghệ VOIP, cho phép nhắn tin và kết nối đa phương tiện dành riêng cho người dùng di động. Ứng dụng cung cấp các tính năng chính như: cung cấp thoại trên nền tảng VOIP, cung cấp Video Call, nhắn tin với người dùng cùng sử dụng ứng dụng

c. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi CloudFone, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong ứng dụng, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi CloudFone và không cá nhân. Tổ chức và cá nhân nếu được phép sao chép, tái tạo, phân phối phải được sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của CloudFone, các hình thức khác được xem là xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu của CloudFone.

d. Tài khoản

Để có thể sử dụng được ứng dụng, bạn sẽ phải đăng kí với chúng tôi một tài khoản, việc đăng kí tài khoản đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các quy định của chúng tôi, tất cả các thông tin của bạn đăng kí (họ tên, Số CMND, Email, Số Điện Thoại … ) phải chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu xác thực. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin mà bạn đăng kí, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, xử lí các trường hợp ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

2. Thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi được phép thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ các thông tin cá nhân cũng như những bảo mật khác. Tuy nhiên, chúng tôi cam đoan với bạn rằng chúng tôi không đọc hoặc không nghe những nội dung tin nhắn và/ hoặc các cuộc gọi của bạn được thực hiện riêng tư qua CloudFone và chúng tôi không lưu trữ những thông báo đó khi chúng đã được chuyển đến đích (trung bình mất ít hơn một giây). Nếu vì một lý do nào đó, thông báo này đã không được gửi tới đích trong vòng tối đa 2 tuần, nó sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi.

a. Những thông tin thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin tối thiểu cần thiết để đạt được các mục đích giúp cho việc hỗ trợ bạn thông qua sự đồng ý truy cập, bạn có khả năng hạn chế việc thu thập. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với CloudFone về việc truy cập này. Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

· Danh bạ điện thoại: bản sao của danh bạ điện thoại (bao gồm tất cả số điện thoại và tên liên hệ) của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi để chúng tôi có thể cho phép bạn và liên hệ của bạn kết nối. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn.

· Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như Họ Tên, Số điện thoại, Số chứng minh nhân dân, Địa chỉ email, Hình ảnh hiển thị …

· Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản CloudFone mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình.

· Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của ứng dụng.

b. Cam kết và sử dụng thông tin

Bằng cách chấp nhận Chính sách Riêng Tư này, bạn đồng ý rằng CloudFone có thể xử lý, bao gồm cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, có thể liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của CloudFone, của các đối tượng mà CloudFone có quan hệ giám sát, hoặc các công ty cùng sở hữu, cũng như các đối tác của CloudFone

Trong một số trường hợp, CloudFone có thể cho phép bên thứ ba truy cập vào Dữ liệu cá nhân với mục đích cung cấp sản phẩm cho CloudFone hoặc nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Ví dụ: Các dịch vụ để trích xuất, phân tích và tạo thống kê dựa trên dữ liệu báo cáo sự cố và hỗ trợ. Trong những trường hợp như vậy Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được truy cập trong hạn mức cho phép và chỉ khi được yêu cầu của bên thứ ba (đối tác) với dịch vụ tương ứng.

CloudFone có nghĩa vụ tiết lộ dữ liệu cá nhân khi được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền theo luật hiện hành tại Việt Nam. Ví dụ cho các trường hợp này có thể bao gồm điều tra tội phạm, điều tra thuế, điều tra thị trường của các cơ quan bảo hộ cạnh tranh,...

3. Quyền và nghĩa vụ

a. Quyền của CloudFone

Ngoài các điều khoản khác đã đề cập trong Chính sách Riêng Tư, CloudFone cam kết tuân thủ các nghĩa vụ sau đến Khách hàng:

· Xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng nghiêm ngặt và tuân thủ theo đúng Chính sách riêng tư này và theo Luật pháp hiện hành;

· Thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để bảo vệ chống lại các truy cập trái phép vào Dữ liệu cá nhân của khách hàng;

· Không cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ các mục trình bày trong mục "Cam kết và sử dụng thông tin" ở trên, cho các mục đích tiếp thị trực tiếp mà không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng.

· Cung cấp cho khách hàng một câu trả lời bằng văn bản cho các phản đối của khách hàng hay yêu cầu về truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng trong vòng một tháng kể từ khi nhận được tin nhắn của khách hàng, trừ khi có một điều khoản khác được áp dụng;

· Thông báo đến khách hàng một cách thích hợp và nhanh chóng nếu có bất kỳ sự sửa đổi nào trong Chính sách riêng tư này.

· Khách hàng không phải ngần ngại liên hệ với CloudFone thông qua thông tin liên lạc đã được cung cấp ở phía bên dưới, cũng như qua các mẫu liên hệ có sẵn trên trang web nếu như có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách riêng tư này.

  1. Quyền hạn của bạn

Bạn có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng được cung cấp bởi ứng dụng CloudFone tuy nhiên không bao gồm các vấn đề bên dưới nếu chưa có sự đồng ý của CloudFone:

· Sao chép, chỉnh sửa, tạo ra sản phẩm dựa trên ứng dụng này. Bao gồm các thao tác chỉnh sửa, xóa bỏ các dấu hình nhận biết của ứng dụng, thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của ứng dụng hoặc nội dung ứng dụng.

· Sử dụng ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân) bao gồm việc bán, chuyển giao, tiết lộ thông tin ứng dụng, hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ ứng dụng.

· Sử dụng ứng dụng để thực hiện các hành đồng gây hại cho hệ thống an ninh mạng của CloudFone và các hệ thống khác; không cho phép truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

· Sử dụng ứng dụng để đăng tải, tuyên truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

· Sử dụng ứng dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.

· Sử dụng ứng dụng và các dịch vụ được cung cấp bởi CloudFone trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật, bất kỳ mục đích bất hợp pháp.

4. Thông tin liên lạc

Mọi chi tiết liên hệ về hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật hoặc đóng góp ý kiến vui lòng liên hệ chúng tôi tại:

o Địa chỉ email: support@cloudfone.vn

o Điện thoại: 028 73070809

o Công ty cổ phần CloudFone Việt Nam.

o Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà trụ sở điều hành và trung tâm thương mại Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

o Địa chỉ giao dịch: Số 54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.